Έκτακτη Γενική Συνέλευση – Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση – Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Σύμφωνα με την σωματειακή νομοθεσία καί το άρθρο 7 (περί Γενικών Συνελεύσεων) του Καταστατικού του ΣΟΠ., καλούνται όλα τα ταμειακά  εντάξει μέλη του σωματείου μας, σε έκτακτη εκλογο-απολογιστική Συνέλευση,η οποία και θα διεξαχθεί στο εντευκτήριο του Συλλόγου που βρίσκεται επί της οδού Κρένσας 80-82 στο Περιστέρι το Σάββατο  17 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.00,με τα ακόλουθα θέμα τα ημερήσιας διάταξης :
1. Εκλογή προέδρου και Γραμματέα Εργασιών της Γ.Σ.
2. Υποβολή παραίτησης εναπομεινάντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης – Άλλως, παύση αυτών από τη Γενική Συνέλευση.
3. Απολογισμός απερχομένου Δ.Σ
4. Έγκριση  πεπραγμένων Δ.Σ -οικονομικός απολογισμός, για το χρονικό διάστημα μηνός Φεβρουαρίου έως 17/11/2018.
5. Απαλλαγή  ή μη απαλλαγή  των Μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη,
6. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής προς διενέργεια αρχαιρεσιών.
7. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή εννέα (9) τακτικών και λοιπών αναπληρωματικών μελών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Π και τριών (3) τακτικών για τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή του Σ.Ο.Π και για θητεία, ίση με αυτήν του παραιτηθέντος ΔΣ, σύμφωνα με το νόμο.
8. Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης στο Καταστατικό απαρτίας Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης την ίδια ημέρα Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17.00. οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών.
9. Λόγω των σοβαρών  διοικητικών προβλημάτων πού προέκυψαν κατά την θητεία του ώδε και ενώπιον της ΓΣ παραιτουμένου Διοικητικού Συμβουλίου, της αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων για το μέλλον του Σ.Ο.Π και της αποφυγής περαιτέρω διοικητικών προβλημάτων (προσφυγή σε δικαστικά οριζόμενες προσωρινές διοικήσεις κλπ) παρακαλούνται θερμά τα μέλη του Σ.Ο.Π, τόσο να συμμετέχουν αθρόα στην επικείμενη ΓΣ, όσο και να στελεχώσουν με ικανό αριθμό μελών το ψηφοδέλτιο για την εκλογή νέας διοίκησης και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Ο  Πρόεδρος του ΣΟΠ
Ι. Λαπατάς

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: