ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Σ.Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Σ.Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Έναρξη Εγγραφών και ελαφράς προπόνησης Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι να οριστικοποιηθεί το Πρόγραμμα, δηλαδή μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου, μαθήματα θα έχουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από 18.30 έως 20.00.
Τα μαθήματα αυτά θα είναι αφενός μεν αναγνωριστικά για να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεων του κάθε παιδιού, αφετέρου δε μαθήματα προετοιμασίας και ομαλής εντάξεως των μαθητών στο Τμήμα τους, με την έννοια ότι το πρόγραμμα μαθημάτων κάθε τμήματος θα διαμορφωθεί με βάση το μέσο όρο των δυνατοτήτων και του επιπέδου των κατά περίπτωση παιδιών.
Μετά από αυτή την ημερομηνία, και, συγκεκριμένα από την 1η Οκτωβρίου και μετά, θα δημιουργηθούν και άλλα τμήματα, ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής και το επίπεδο των παιδιών, όπως αυτό θα έχει εκτιμηθεί από τις συναντήσεις του Σεπτεμβρίου.

    ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΟΥ
Για μαθητές (αρχάριους και μη) από έξι ετών και άνω
(ίσως να δημιουργηθούν και τμήματα για μικρότερες ηλικίες).
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (6-29/9/2021) Εγγραφές.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ (1/10/2021 - ΙΟΥΝΙΟ 2022):Κανονικά Μαθήματα 

    ΤΜΗΜΑΤΑ
Το πόσα και ποια Τμήματα θα δημιουργηθούν θα εξαρτηθεί από τις δηλώσεις συμμετοχής. Επιδίωξή μας είναι να δημιουργηθούν τα παρακάτω Τμήματα:
1ο. ΝΗΠΙΑ – ΠΡΟΝΗΠΙΑ. 2ο. ΝΗΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. 3ο. ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΑΛΛΩΝ ΤΑΞΕΩΝ. 4ο ΗΜΙΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ. 5ο. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕ-ΝΟΙ. 6ο.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ. 7Ο . ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 8Ο .ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9Ο . ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ.
Για τις προπονήσεις και του αγώνες θα εφαρμόζονται αυστηρά τα Υγειονομικά Πρωτόκολλο της ΕΣΟ.
Για πληροφορίες στον Πρόεδρο του Ομίλου, Ιάκωβο Λαπατά, τηλ. 210-5753713, 6947156137, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση maklap04@gmail.com .

                                            ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  maklap04@gmail.com,  εναλλακτικά, στους αρ. τηλ. 210-5753713, 6947-156137 ή, επίσης, στην αίθουσα προπονήσεων κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες)  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………… ΤΑΞΗ: ………… ΣΧΟΛΕΙΟ: ………… ΤΗΛ. …………………..…….. ΓΝΩΣΕΙΣ: ..……........…(π.χ. Αρχάριος, Προχωρημένος, κ.τ.λ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηλεκτρονική: ..................................... Ταχυδρομική: .......................................
Ποιό Τμήμα σας ενδιαφέρει;  ημέρες και ώρες (γράψτε ημέρες και ώρα και ίσως να δημιουργηθούν αντίστοιχα Τμήματα). ΗΜΕΡΑ:……….…., από…..… έως…..… . ΗΜΕΡΑ:……..……, από…..… έως…..… κ.τ

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: