14ο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟ» open ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥA

ΠΡΟΚHΡYΞΗ

14ο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟ» open ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥA

24 – 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Σκακιστικός Όμιλος Περιστερίου (Σ.Ο.Π) – Δήμος Περιστερίου.
2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Δημητριάδη Μαρία, Αντωνία Γερακάρη.
3. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: κ. Λαπατάς Ιάκωβος
Επικεφαλής διαιτητής/υπεύθυνος κληρώσεων: κ. ΙΑ Λεωνίδας Σιδηρόπουλος
4 .ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό επτά (7) γύρων σε δύο (2) ομίλους.
A ́ όμιλος: παίκτες με διεθνές ή ελληνικό ΕΛO > 1700
Β ́ όμιλος: παίκτες με διεθνές ή ελληνικό ΕΛΟ < 1600
Παίχτες με διεθνές ΕΛΟ από 1600 έως 1699 έχουν δικαίωμα επιλογής Α ή Β ́ ομίλου.

Εάν δεν υπάρχει διεθνές θα χρησιμοποιηθεί το Ελληνικό. Κατ ́ εξαίρεση των ορίων ΕΛΟ με βάση τα οποία θα τοποθετηθούν οι παίκτες στα αντίστοιχα γκρουπ σύμφωνα με τα όσα ορίζει η προκήρυξη διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει κατά προτεραιότητα και με διακριτική του ευχέρεια τη συμμετοχή τριών (3) παικτών που δεν πληρούν την προϋπόθεση του ΕΛΟ στο Α ́ Γκρουπ.

*Αν οι συνολικές συμμετοχές είναι λιγότερες από 50 τότε θα γίνει ένας ενιαίος όμιλος.
5. ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Συνεδριακό κέντρο Κ.Υ.Β.Ε Εθνάρχου Μακαρίου 1 και λεωφόρος Κηφισού στο Περιστέρι.Ο χώρος βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια από το σταθμό του μετρό στον Άγιο Αντώνιο. Λεωφορεία από ΟΜΟΝΟΙΑ οδός Ζήνωνος (Α13)-(Β-13).Τρόλεϊ από Ζάππειο (12).
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:

1ος γύρος

Σάββατο 24 Αυγούστου 2024
Σάββατο 24 Αυγούστου 2024

17.15-17.45 Επιβεβαίωση συμμετοχών

18.00 Έναρξη

2ος γύρος Κυριακή 25 Αυγούστου 2024 Ώρα 18.00
3ος γύρος Δευτέρα 26 Αυγούστου 2024 Ώρα 18.00
4ος γύρος Τρίτη 27 Αυγούστου 2024 Ώρα 18.00
5ος γύρος Τετάρτη 28 Αυγούστου 2024 Ώρα 18.00
6ος γύρος Πέμπτη 29 Αυγούστου 2024 Ώρα 18.00
7ος γύρος Παρασκευή 30 Αυγούστου 2024 Ώρα 17.30 απονομές 21:30

7. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 ́ ανά παίκτη για όλη την παρτίδα + 30 δευτερόλεπτα πρόσθετα για κάθε κίνηση από την 1η
κίνηση. Η καταγραφή όλων των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει να αγωνιστεί μετά την πάροδο 60 λεπτών από την έναρξη των αγώνων,
θα μηδενίζεται.
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΟ: Έχουν όλοι ανεξαρτήτως δυναμικότητας ή ένταξής τους σε σύλλογο,
με παράβολο συμμετοχής 30 €, Έφηβοι και Nεάνιδες έως 18 ετών 20€, επιπλέον μέλη της ίδιας οικογένειας (γονείς– παιδιά)
15 €, καταβλητέο πριν από την έναρξη του 1ου γύρου. Ανώτατο όριο συμμετοχής 150 άτομα θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας. Εξαιρούνται του παράβολου: άνδρες με ELO>2300,Α.Μ.Ε.Α και στρατευμένοι.
Για τη συμμετοχή απαιτείται ανανεωμένο-ενεργοποιημένο Δελτίο Αθλητικής ιδιότητας της ΕΣΟ. Διευκρινίζεται ότι το Δελτίο
Αθλητικής ιδιότητας θεωρείται ανανεωμένο-ενεργοποιημένο αν έχει καταβληθεί το αντίστοιχο τέλος ανανέωσης –
ενεργοποίησης (10€) ή το τέλος εγγραφής που καταβάλλεται για την έκδοση του νέου δελτίου (νέα εγγραφή –έκδοση από
1/1/2023 και μετά). Η σχετική εγκύκλιος αναφορικά με την ετήσια ανανέωση-ενεργοποίηση των νέων Δελτίων Αθλητικής
ιδιότητας των σκακιστών και σκακιστριών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΣΟ: https://www.chessfed.gr/archives/11462

9. ΕΠΑΘΛΑ: θα δοθούν κύπελλα στον 1ο νικητή της γενικής Κατάταξης κάθε ομίλου και των Ειδικών κατηγοριών.

Επίσης μετάλλια στο 2ο και 3ο νικητή από κάθε κατηγορία.

Οι νικητές βραβεύονται στις κατηγορίες τους, με εξαίρεση τις κατηγορίες Γενικής κατάταξης Α ́,Β ́ ομίλου, Γυναικών και πρώτου Τοπικού σκακιστή Δήμου Περιστερίου.
Ειδικές κατηγορίες:

Α ́όμιλος
ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ -ΝΕΑΝΙΔΩΝ(-20),ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(-16), ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ- ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩ12),ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ(S60), πρώτου Τοπικού Σκακιστή Δήμου Περιστερίου.

Β ́όμιλος:
ΓΥΝΑΙΚΩΝ,ΠΑΙΔΩΝ(14),ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(14),ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ(12),ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(12),ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ(10),ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (- 10),JUNIOR(- 8) ΑΓΟΡΙΑ, JUNIOR(8) ΚΟΡΙΤΣΙΑ..Προϋπόθεση για να ισχύει μια κατηγορία η συμμετοχή τουλάχιστον 4 σκακιστών.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ
Α ́ όμιλος :
1ος νικητής το 30% των παραβόλων
2ος νικητής το 20% των παραβόλων
3ος νικητής το 10% των παραβόλων
1η νικήτρια το 10% των παραβόλων

Β ́ όμιλος:

1ος νικητής 100€
ΕΙΔΙΚΑ ΈΠΑΘΛΑ :
Β ́ όμιλος :2ος και 3ος δωρεάν συμμετοχή σε ένα από τα ανοιχτά τουρνουά του ΣΟΠ

2023-2024
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα χρηματικά έπαθλα δεν μοιράζονται, αλλά θα δοθούν βάσει των κριτηρίων ισοβαθμίας.
Σε κατάκτηση περισσοτέρων επάθλων απονέμεται το μεγαλύτερο. Για την απόδοση των επάθλων είναι απαραίτητη η παρουσία των νικητών στην τελετή λήξης και τις απονομές του τουρνουά.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση των ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν τα εξής κριτήρια: 1) Αποτέλεσμα τουρνουά των ισόβαθμων (εφόσον έχουν αγωνιστεί όλοι μεταξύ τους),2)Μπούχολτζ cut-1,3)Μπούχολτζ, 4) Σόννεμπορν-Μπέργκερ .

11.ΑΝΑΒΟΛΕΣ-ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Δεν επιτρέπεται, καταρχήν, η αναβολή αγώνων. Επιτρέπεται εξαίρεση, ύστερα από
έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου και αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή αγώνων η όποια πρέπει να αναφέρεται
με την λήξη του προηγούμενου γύρου και πριν την κλήρωση του επομένου. Οι παίκτες που θα ζητήσουν εξαίρεση (μέχρι
και δύο) πριν από την έναρξη του τουρνουά για οποιονδήποτε γύρο (εκτός του τελευταίου) θα παίρνουν μισό βαθμό για
κάθε γύρο.

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη της τελευταίας παρτίδας του γύρου.
Η επιτροπή θα αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη τα οποία θα ορισθούν από τον διαιτητή
στον1ο γύρο παράβολο ορίζεται στα 50€.
Αν η ένσταση γίνει έστω και μερικώς δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Ισχύουν όλοι οι κανονισμοί της FIDE και της Ε.Σ.Ο. Κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές απαγορεύονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η συμμετοχή στο τουρνουά σημαίνει ανεπιφύλαχτη αποδοχή της προκήρυξης.
Για ότι δεν προβλέπεται στην προκήρυξη και τους κανονισμούς της FIDE και της Ε.Σ.Ο. αρμόδιοι είναι ο διευθυντής αγώνων και ο επικεφαλής διαιτητής.

14. Live μετάδοση παρτίδων: Θα υπάρχει μετάδοση των 10 πρώτων παρτίδων για συμμετοχή άνω των 50 συμμετοχών, ενώ σε λιγότερες συμμετοχές θα υπάρχει στις 5 πρώτες παρτίδες.

15. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Δηλώσεις συμμετοχής στον κ.Ιάκωβο Λαπατά (κιν. 6947-156137), στον όμιλο τηλ/fax 210-5753713 ή στο e- mail
maklap04@gmail.com , αλλιώς στην φόρμα εδώ.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την Παρασκευή 23/08/2024. Οι μετέχοντες στο τουρνουά πρέπει
να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους με φυσική παρουσία την πρώτη μέρα των αγώνων Σάββατο 24/8/2024 μέχρι τις 17.45,
για την έγκαιρη έναρξη των αγώνων.
Όσοι από αυτούς που έχουν δηλώσει συμμετοχή προσέλθουν μετά τις 17.45 θα αγωνιστούν από το 2ο γύρο.
Το τουρνουά θα καλυφθεί από το διαδικτυακό χώρο www.soperisteriou.gr και στην ιστοσελίδα www.chess-results.com.

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη αρμόδια είναι η Διεύθυνση των αγώνων.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καλέστε!